maandag 29 juli 2013


GANSOORDSTRAAT-DUIVENSTEEG-RAADHUISSTRAAT-PIJLSTRAAT


Gansoordstraat Naarden                    29.10.00:

 
Jaar  Kad. Huis  Eigenaar E  Geb.         Beroep
      nr.  nr.   Bewoner  B  Jaar

1806 (492)   324 Cornelis de Wolff  huis en erf

1806 (493)   325 Jan Bolten         huis en erf
1806 (494)   326 Jan Bolten         huis en erf  gesloopt 1816
1806 (495)       Jan Bolten         huis         gesloopt 1816

1806 (496)   327  Levie Jacob       huis en erf
1806 (497)        Levie Jacob       huis

1806 (498)   328  Elbert Poolman    huis en erf
1806 (499)   329   Geref. Diaconie  huis en erf

1808 (492)   324  Cornelis de Wolff
                  1 kind van C. de Wolff
                  Jacobus Holtmans   'dienstbode'

1808 (493)   325  ledig
1808 (494)   326  ledig
1808 (495)

1808 (496)   327  Levie Jacob
                  5 kinderen van L. Jacob
                  Eva Abrahams       dienstbode
1808 (497)   327

1808 (498)   328  Elbert Poolman
                  3 kinderen van E. Poolman
1808 (498)   329  Gijsbert de Jong
1808 (499)        Geref. DiaconieÄ
1810 (492)   310 Cornelis de Wolff          Lid v. 't Gemeentebest.  (324)
               
1810 (493)   311  Jan Paul Bolten           23 j                     (325)
1810 (494)   312  onbewoond                                          (326)
1810 (495)        erf ?

1810 (496)   313 Levie Jacob (van Amerongen?) 35 j                  (327)
                  Hartog Meijer                17 j  

1810 (498)   314  Elbert Poolman               40 j                   (328)

1810 (498)   315  Diaconie armhuis
1810 (499)        Geref. Diaconie

1811 NOG NIET BIJGEWERKT. NU ALLEEN GEGEVENS 1810

1811 (492)   324 Cornelis de Wolff     * 18.08.1754       Fungerende Maire

1811 (493)   325  Jan Paul Bolten      * 15.12.1787       Boomkweker
1811 (494)   326  onbewoond                                        
1811 (495)        erf ?

1811 (496)   327 Levie Jacob (van Amerongen?) * 1776  Koopman

1811 (498)   328  Elbert Poolman              * 1771  Werkman            
1811 (498)   329  Diaconie armhuis
1811 (499)        Geref. Diaconie

-------------------------------------------------------
1832 492   324  Martinus Blommaart      huis en tuin               [ 8]

1832  493  325 Fredrik Perk            huis en erf                [10]

1832  494   326 Wed. Willem de Haan     huis en tuin
1832  495       Wed. Willem de Haan     erf

1832 496    327 Gerrit Hulscher         huis  
Ô
1832 497    327 Gerrit Hulscher         huis en tuin

1832 498   328  Elbert Poolman          huis en tuin
               
1832 498   329  't Rijk                 infermerie
Ô
1832 500         't Rijk                 moestuinÄ
 

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
                                         


GANSOORDSTRAAT HUISNUMMERS 4 T/M 28              

 KADASTERNUMMERS
                                                   

1806   1808   1810   1832   1883   1899   1917   1921 À
1832 1880 1925    
       1813          1882          1915          1940    1956
©©©©

  324                                              
492
                                                   
             
  324    ©©   ©©       ©©     ©©    477     10     8  À
492   492 1606
                                               
                 
  324   ©©     ©©     ©©      ©©    478     12    10  À
492   492 2540  Sleg
                                 
          2539 schuur
                                                     

                   
  325   325    310*   325    365    479     14    12  À

 493  493 1942 Vuyst
                                               
                 
  326   326    311*   326    365    480     16    14  À

 494 1196 1415 Uden
                                               
                 
  326   326    312*   326    366    481     18    16  À
 495  857 1416 Sch
                                                   
                 

  327    ©©     ©©    327    367    482     20    18  À
 496  855 1952 WitÄ
 
                   
                                                  20  À
                   
                                                  22  À
                   
                                                      À
                                                  24  À
                Rijs
                                                      À
                                                  24a À
              Bijle

                 
                                                  24b À
              Zijp
                                                      À
                 
                                                  26  
Van     Dulm
                                                                         
                                                  28  À
              hoek
                                                      À
                                                      À
                                                   
*857 was eerst 690
Kad. 492 met huisnr. 324 van J.P. de Roeper is later opgedeeld
in de huidige huisnummers 8 (waar Paul Vuijst is geboren), in
huisnummer 10 (huis van de wed. Sleg) en de garage van Sleg
(op de plek van de garage stonden de kolenschuren van Vuijst,
die volgens Paul bij nr. 12 hoorden)
Op nummer 8 woonden de ouders van Paul Yuijst, op nr. 10
woonde Willem Vuijst en op nr. 12 woonde ooit Gerrit Yuijst
(de opa van Paul)

©©©©
1880  492    24Ä
1880  493    25 Ä
1880  196    26
Ô
1880  857    26a Ä
1880  099    71a
Ô
1880  855    27 Ä
1882  492    24
Ô
1882  493    25 Ä
1882  196    26
Ô
1882  857    26a Ä
1882  099    71a
Ô
1882  855    27 Ä
1883  492    64
Ô
1883  493    65 Ä
1883  196    66
Ô
1883  857    67 Ä
1883  099    20
Ô
1883  855    68 Ä
1890
t/m
1910
©©©©
1899  492    77
Ô
1899  492    78
Ô
1899  493    80 Ä
1899  196    81
Ô
1899  857    82 Ä
1899  099    55
Ô
1899  855    83 Ä
1900         78   van der Burch
             79   Vuijst
                  Vuijst
                  J. Wiegmink
             80   Joh. Essen
                       Klein
                  J.   Lier
                       Sanders              
             81   F. Uijterboogaart  
                  H.J. Nusselde
                  F.H. Zegers
                  G.M.M.M. Alting©van Geusen
                  de Lange
                  P.C. van Wachum
                  W. Lugt
                  A.J. Matarew
                  J. Hanskamp
1910         82   C. de Wit
                  H. de Wit-Mulder        
   
1915         475    Schoonderbeek, H.V.P.  Muziekonderwijzer

1915         476

1915         477

1915          478

1915          479  W. Vuijst         Brandstoffenhandel  
                   G. Vuijst         Brandstoffenhandel

1915           480 J. Essen          Kleermaker
1915               J.D. Lier         1e Luit. Inf.    

1915           481  J.F. Uijtenboogaard   Bakker
1915                E.H.J. Nusselder      1e Luit. Inf.

1915            482 C. de Wit             Groenteventer

1915            485 nieuwendaal, w. kweekersknecht


©©©©
1917 (1605)    
1917 (1606)    
1917 (1606)    

1917 (1942)      14  (12)  Vuijst, Gerrit  Brandstoffenhandel

1917 (1415)      16  (14)  Essen, J.        Kleermaker

1917 (1416)      18   (16) Uijtenboogaart, J.F. Bakker ©  Bak. J.J.

1917 (1952)      20   (18)  Wit de, Cornelis  Groentenhandel

1917 (    )      22   (20)  Later afgebroken

©©©©
Jaar  Kad.   Huis  
       nr.   nr.    
1921  1416    16   Willemsen, J
                   Uijttenboogaard          
                   Slemmer, A.E.
                   Rijk de, A. Jzn
t/m                Gordijn, N
                   Spruijt,  A.
                   Pater, H.G.
                   Scheper, H.
1940    ©©©©       Maasen, T
©©©©
Kad.
nr.
1925            
t/m               Cools, J.J.M.O.  
                  Klein, J.Ô
                  Gooijer de, W.
                  Versteeg, A.G. wed.
                  Schuit, P.H.
                  Brands, D.
                  Ketelaar, L.J. wed.
                  Heuvel v/d. C.
                  Berg v/d, J.J.
                  Bak, J.J.
1956                    

       1196?  18  Wit de, Cornelis            
                  Wit de©Mulder, Hermien
©©©©
Jaar   Kad.    Huis    Enkele bewoners 1940 t/m ca. 1955 ?
©©©©
1940   2229     4                                              
                                                               
1940   1999     6                                              
                                                               
1940   1606     8  Vuijst, Albertus                                      
                                                         
1940   2540    10  Vuijst, Willem                                        
                                                               
1940   2539   geen  Kolenschuur van nr. 12                              
                                                               
1940   1942    12  Vuijst, Gerrit (opa van Paul)                          
                                               
1940   1415    14  Essen, H                                  
                                                               
1940   1416    16  Bak, J.J.                              
                                                               
1940   1952    18  Wit de, Cornelis                            
                                                               
1940   xxxx    20  Nissen, J.                                  
                                                               
1940  2471     22  Tolhoek©Breeman                                        
                                                                   
1940  2382     24  Gerritse, A.W.  (Heil ca. 1956)                  
                                                               
1940  2443     24a Militair gebouw                                    
                                                               
1940  2444     24b Militair gebouw                          
                                                               
1940  2445     26             Biegstraten tot 1965 ?                      
                                                                         
1940  2446     28  Maasen, K           Hoek Pijlstraat                  
                                                                       
2000   2229     4                                              
                                                               
2000   1999     6                                              
                                                               
2000   1606     8                                              
                                                               
2000   2540    10  Sleg                                        
                                                               
2000   2539  geen  garage van Sleg                              
                                                               
2000   1942    12                                              
                                                               
2000   1415    14  Uuden van, G                                
                                                               
2000   1416    16  Schaftenaar, H                              
                                                               
2000   1952    18                                              
                                                               
2000   xxxx    20  Lammers, H                                  
                                                               
2000  2471     22                                              
                                                               
2000  2382     24  Rijs, S                                      
                                                               
2000  2443     24a Bijleveld                                    
                                                               
2000  2444     24b Kantoor (Diny Zijp)                          
                                                               
2000  2445     26  Dulm van, F                                  
                                                               


2000  2446     28              Hoek Pijlstraat          

GANSOORDSTRAAT HUISNUMMERS 4 T/M 28                  
 KADASTERNUMMERS  
                                                     
1806   1808   1810   1832   1883   1899   1917   1921 À
1832 1880 1925    
       1813          1882          1915          1940     1956
  324                                              
492
                                                   
             
  324    ©©   ©©       ©©     ©©    477     10     8  
492   492 1606
                                                 
                 
  324   ©©     ©©     ©©      ©©    478     12    10
492   492 2540
          2539 schuur
             ------------------------------------------------------      
  325   325    310*   325    365    479     14    12  
 493  493 1942
                 
  326   326    311*   326    365    480     16    14  

494 1196 1415
                 
  326   326    312*   326    366    481     18    16  
 495  857 1416   327    ©©     ©©    327    367    482     20    18  
 496  855 1952
   
                                                 
                   
                                                  20                                                        
                   
                                                  22  
                   
                                                  24  
                Rijs

                                                  24a
              Bijle
                                                     
                                                  24b
              Zijp
                                                     
                 
                                                  26  
Van    Dulm
                                                     
                   
                                                  28  
              hoek  Gansoordstraat

1915      528    Sasburg-Hirschmann       z. ber.
Gansoordstraat


1832  475  geen  Het Over©tuintje van De Roeper

Gansoordstraat

1915        526    T. Krijnen       VeehouderÔ
Gansoordstraat 9
1921      9    C. Klinkenberg
1940           E. Scheffer
               P.M. Grebe
               P.M. Grebe jr.
               A. Pander
               J. Cox
               T. Graafsma

1940      9    T. Graafsma

Ä
Gansoordstraat 11
Ô
Jaar  Kad. Huis
1808  (476) 347   Wijnant Ruijghout
                 OF ????
1808       481    Gerbert Mostertman1810       477    Gerbert Mostertman    43 jaar
                     OF ?????
1810   476  331 Wijnand Ruijghout   Lid van 't Gemeentebest.1811             Gerbert Mostertman * 1767         Wever
                    OF ????
1811       (347)  Wijnand Ruijghoud * 1752  Winkelier in goud en zilver


1832  476        Gerbert Mostertman  Huis + tuin  Eigenaar
      477        Gerbert Mostertman  Huis         Eigenaar


1900       525   Schuur van Van Gelder de Slager
1904             Afgebrand tijdens de grote brand van 1904

1915       525 I  J.M. Schouten  zonder ber.

1921       11   Pakhuis  Brandstoffenhandel Vuijst
1940
Ô
Gansoordstraat 13
Ô
Jaar  Kad.  Huis1832  475 (347?)  Wed. Mozes J. Jouda van Amerongen    Schuur


1900        524  Pakhuis Brandstoffenhandel Vuijst
1904             Afgebrand tijdens de grote brand van 1904


1921        13   Pakhuis Brandstoffenhandel Vuijst
1940
Ä
Gansoordstraat 15
Ô
Jaar Verp. Huis
1749  11  (346)  Willem de Gooijer

1785  12  (346)  Paulus Guijkingh Boerenwoning en stalling (Eigen.)
      13

1785  12  (346)  Paulus Guijking  Kamer en bouwschuur ( Eigen.)
1791


1791  12  (346)   Cornelis de Gooijer Boerenwoning en stalling
      13

Jaar  Kad. Huis
1806 (473)  346    Cornelis de Gooijer  Huis + Erf
     (474)

1808 (473) 346     Cornelis de Gooijer
     (474)         2 kinderen van C. de Gooijer
                   Teuntje Lots                  (Dienstbode)

1810  (473)  346  Cornelis de Gooijer 65 jaar  veehouder
      (474)       Willem de Gooijer   33 jaar
                  Abraham de Gooijer  35 jaar

1811  (473)  346  Cornelis de Gooijer  geb. 1744  veehouder
      (474)

1829  (473) 346  Gijsbert Jansz Vuijst 49 jaar
      (474)

1832  473  346  Gijsbert Vuijst
      474

1849  473  346  Willem van der Vuurst 32 jaar  * 1817 veehouder


1890  473  
1900  1530

1904  1530  523    Wed. L. Krijnen     Boerderij afgebrand, nieuwbouw

1900  1530   523  wed. L. Krijnen  
1910             J.W. de Gooijer

1915 1530  523   Wed. L. Krijnen       Veehouder

1918  1530

1921  1530  15   Willem de Rijk       Veehouder  
1940

1975  1531  15   Th. Boerebach


DE WONINGEN NUMMER 17 T/M 27 ZIJN CA. 1880 GEBOUWD OP HET
PERCEEL  G 462.


Gansoordstraat 17
Jaar  Kad.  Huis
1890  1248   389f  A. de Rooij
1900               H. v.d. Beld
                   J.P. Blom
                   W. van Akerlaken
                   J.L. Sijtsma
                   W. van Kampen


1900  1248  522     T. van Zomeren             (in 1915 z. ber.)
1910                P. de Brons                 Rijkswerkman
                    Trijntje de Groot
                    C. de Gooijer Wzn. (de jonge)
                    Th. H. van Raam             Serg. Inf.


1921
1940

1915  1248  522     Th. H. van Raam             Serg. Inf.

1918  1248   15                      

1921  1248   17  Wed. E. de Gooijer Wzn
1940             Mej. A.C. W. de Gooijer


1964 1248  17         Groen

1965 1248  17  Gerrit Luif


Gansoordstraat 19
1890  1249   389e  C.H. Munnik
1900               P.J.A. Timmer
                   J.R.J. de Loo
                   W. Bakkenes

1915 1249  521   A.J. Huijskens         z. ber.

1918  1249  17                  

1921 1249   19   L. Leebeek
1940             H. Essen
                 J.C. Valk

1965 1249  19    Jo    Valk


Gansoordstraat 21
1890 1250  389d  P.J. van Meurs
1900             G. Kamminga
                 H.E. Witmer
                 H. Mulder
                 R. Westerhuis
                 J.H. van der Linde
                 J.P. van Gulde
                 J. Casse A.zn.
                 J. Stolk

1900  1250  520  C.J. van Doorn  
1910             J. Pouw
                 H. Meijer         Serg. Art.
                 A.M. te Kolst)
    Serg. Maj. Inf.
                 L. Touber
                 G. Gerritsen
                 A. de Gooijer
                 J.W. de Roos     Serg. Vest. Art.


1915  1250  520  J.W. de Roos Serg. Vest. Art.

1918 1250   19    
                     
1921 1250   21  J. de Koning   Ser. Geweermaker
1940            H. de Koning
                M. van Ankema
                H. Coljee
                C. van 't Maalpad   Schilder

1940  1250  21  C. van 't Maalpad  

1950 1250  21      Goris Verhey

1965 1250  21      Goris Verhey


Gansoordstraat 23
1890  1251   389c  N.D. de Jonge
1900               H. Schols
                   J. Ph. Koene
                   D.F. Wouters

1900  1251  519  M.D. Piera
1910             Ch. van Fritz
                 L.F.Th. Fritz
                 G. Gerritsen
                 A. de Gooijer

1915  1251  519            

1918  1251   21      

1921 1251  23     H. Marquenie
1964

1965 1251  23     Luitjen Reemeyer


Gansoordstraat 25
1890  1252   389b  J.P. van Loo
1900               J.C. Metser
                   M.P. van de Burch
                   C.O. ter Horst
                   N. van der Giesen
                   G. van Zuilkant
                   J. van Capelle

1900  1252   518   H. Kuijper
1910               A.F. Eijpe
                   H. Eijpe    Groenteventer


1915  1252  518   H. Eijpe     Groenteventer

1918  1252  23    H. Eijpe

1921  1252 25     H. Eijpe
1940              M. Poort
                  J.G. Fokker

1940  1252  25      Wed.  Eype

1964  1252  25    Gijsbertus Bos

1973  1252  25    Cor Baas

Gansoordstraat 27

1890  1253  389a  K. de Boer P. zn
1900              J. Schilder
                  D. van der Beld
                  K. Prang
                  A.K. Siliakus
                  J.P. Burtner
                  J. Jansen
                  A. Vermaas1900  1253  517  J. Abma              
1910             B. v.d. Berg          
                 M. Cornelissen
                 M. Cruijck
                 J. Snel  
                 Mej. Poortenaar
                 W.A. van der Greft
                 J.H.H. Visser
                 H. Schonewille
                 W. Groenhard

1915  1253  517          

1918   1253  25        

1920   1253  27  David van Gelder
1943             Betje de Leeuw

1943  1253   27  Cor Vrakking
1964

1964  1253   27 Frans de Gooijer


Gansoordstraat 29

Jaar Verp. Huis
1762  25   (345)  Casparis Guijkingh  Huis en schuur

1762   25   (345)  Paulus Guijkingh    Huis en schuur1764  26    (345)  Gerrit Groen       Huis en kamer

1764  26   (345)   Paulus Guijkingh   Huis en kamer

Jaar Kad. Huis
1806 (472)  345    Jan Dillewijn (de jonge) Huis + Woning

1808 (472)  345    Christiaan Smitskamp
                   5 kinderen van Ch. Smitskamp

1810 (472)  327    wed. Dirk Smaling

1811 (472)  345  

1829

1839 472    345  Cornelis de Gooijer  42 jaar werkman

1880  472  345   E. Boogaard
                 J. v.d. Brink
                 H. Kollenberg
                    Riekel

1900 1254  389   C.J. Berleur

1900 1254  516   wed. B. Berleur
1910              P. Wiesnekker

1915  1254  516  C.J. Berleur winkelier in kruidenierswaren

1921  1254   29   C.J. Berleur
1940             Willem Ramak

1956  2173   29   Brouwer

1972  2173   29   Hooft (eigenaar houtfirma in A'dam)

1972   2173  29   Keijer, kraker (werd niet uitgezet, ondanks brandstich©¬
                  ting )

Gansoordstraat 31 NZ / hoek Pijlstraat
-------------------------------
Jaar Verp. Huis
1749 10   (344)   wed. Antony Groen


1761  23  (344)  Casparis Guykingh

1762  23   (344)  Paulus Guijkingh

1781  23   (344)  Willem  Koeman  

1784  10   (344)  Casparis Guijkingh  (controleren)

1785  10   (344)  Willem Koeman  

Jaar  Kad.  Huis
1806  (470) 344    Wed. Willem Koeman Huis + Erf + Schuur

1808  (470)  344R  Wed. Willem Koeman©Groen

1810  (470)  326   wed. koeman
                   klaas koeman  29 jaar

1811  (470)  344   Klaas  Coeman * 1781     Boer
                   Marten Coeman * 1770     Boer

1829  (470) 344  Klaas Koeman  49 jaar veehouder

1832  470  344   Klaas Koeman
      471

1849  470  344   Gerrit Koeman 34 jaar veehouder
      471


1880  470  344   G. Brouwer   Rentenier
      471        G. Brouwer   (tuin)1896  470   389  Jan Willemsz de Gooijer    

                 S.J. Jansen
1900  470   515 Jan Willemsz de Gooijer      Eigenaar
1910            J.H. Braeker
                L.C. de Leeuw Mag. knecht Artil.    

1915  470  515  L.C. de Leeuw   Mag. Knecht Artil.

1918  470  515            

1920 470     31  Herman W. de Gooijer
1927

1927  470    31   Willem H. de Gooijer
1932

1932  470     31   Lambert de Gooijer

1939  470     31   Jan Jansz. de Gooijer


Gansoordstraat  Zuid zijde  / hoek Marktstraat


1900 453   393  M.A.J. Leenmans
1910

Gansoordstraat 2  Z.Z. /hoek Marktstraat (oorspronkelijk huis)


Jaar Kad.  Huis
1806 (489) 321    Dirk Uitenhoven

1808 (489)  321    Dirk Uijtenhoven
                   Geertje Dooren    dienstbode

1810  (489) 308    Dirk Uijtenhoven     84 jaar  Lid van Justitie

1811  (489) 321   Dirk Uijtenhoven  * 07.12.1729  Schilder

1832  489  321   Pieter van den Bijlaard        Bakker

1880  489   321   J. Vos
                  Jan Klaver

1890  1134  362   Wed. Joh. Vos    
1900


1915   1143  473   W. Vos z. ber.

1918   1143    2

1925    1811   2
Ä
Gansoordstraat 4
Jaar  Kad.  Huis
1806  (490)  322  Francois Hugnes

1808  (490)  322  Ds. J.H. Anosi  * 1762         Fransch Predikant
                  2 kinderen v. Anosie
                  Heijntje Mutsman       Dienstbode

1810  (490)  309  Ds. Anosie            Predikant      

1811  (490) 322  Johan Ulrich Anosi * 1762   Fransch Predikant

1880  490  322   B. van Asperen

1890
1900


1900       475   H.V.P. Schoonderbeek  Muziekonderwijzer                  
1910

1915       475   H.V.P. Schoonderbeek Muziekonderwijzer

1918        4

1925  1998   4

Ä
Gansoordstraat 6
Ô
Jaar Kad. Huis
1806 (491) 323  Francois Hugnes

1808 (491) 323   Falentijn Anosie
                 Jan Jacob Geijles
                 Sophia Groenhard       Dienstbode

1811  (491) 323  Valetijn Anosi   * 1770  (geen beroep vermeld)


1880  824  323   B. van Asperen    (Tuin)

1900       476  C.H. Heezius     Magazijnmeester
1910            G.J.G. Pijpers   Werkman

1915        476 C.H. Heezius     Magazijnmeester
Ä
Gansoordstraat  8 en 10 Ã
(het 18e eeuwse huis, afgebroken ca. 1880)
Ô
Jaar Verp. Huis

1785  21     C. de Wolff Jr.  Huis en gebouwen (fol. 15)

1805  21     C. de Wolff Jr.

Jaar  Kad.  Huis   Eigenaar en/of bewoner
Ô
1806 (492)   324 Cornelis de Wolff  huis en erfÄ
           

Ô
1808 (492)   324  Cornelis de Wolff
                  1 kind van C. de Wolff
                  Jacobus Holtmans   'dienstbode'
Ä
1810 (492)   310 Cornelis de Wolff                  Lid v. 't Gemeen¬tebest.
Ä
1811 (492)   324 Cornelis de Wolff     * 18.08.1754       Fungerende Maire
Ä
1832  492   324  Martinus Blommaart      huis en tuin               Ä
†㤴′†㈳‴䴠牡楴畮⁳求浯慭牡⁴††栠極⁳湥琠極†††††††τ
Ô
1880  492   324 J.P. de Roeper  Notaris                          

Gansoordstraat 8 (Huis gebouwd ca. 1880)
Ô
Jaar  Kad.  Huis
1890  1605
1900

1900  1605  477   P. van Rooijen
1910

1915  1605  477  P. van Rooijer  Sigarenfabrikant

1918  1605   10            

1921  1605    8   P. van Rooijen
1940              J. Ph. Chr. Poldervaart
                  J. Eeftinck Schattenberg
                  Mej. J. Engel
                  W.J. Reinders
                  Mej. W.H. v.d. Kous
                  Mej. H.P. Eichorn
               
1940              Albertus Vuijst    Brandstoffenhandel
Ä
Gansoordstraat 10 (Huis gebouwd ca. 1880)
Ô
Jaar  Kad. Huis
1883 1606     478

1900  1606    478   L. van der Burch  
1910

1915  1606   478                

1918  1606    12          

1921  1606    10    H.J. Wilbrink
1940                C.W. Scharenburg

1940                Willem Vuijst            Brandstoffenhandel  

Ô
2000             Sleg                       GaragebedrijfÄ

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
Gansoordstraat 12

Jaar Verp. Huis
1785  20   (325) Paulus Guykingh


1795   20   (325) Jan Bolten sr.(erfenis via vrouw van Paulus GuykinghÄ
Jaar Kad. Huis
1806 (493)   325 Jan Bolten         huis en erf

1808 (493)   325  Ledig

1810 (493)   311  Jan Paul Bolten           23 j

1811 (493)   325  Jan Paul Bolten      * 15.12.1787       Boomkweker

1832   493    325   Fredrik Perk   Huis + Erf             WagenmakerÔ
1880   493    325  L. Bolderhei

1890      
1900    
1900          479  W. Vuijst
t/m                G. Vuijst
1910               H.J. Wiegmink
Ä
1915          479  W. Vuijst         Brandstoffenhandel  
                   G. Vuijst         Brandstoffenhandel
1918           14  Gerrit Vuijst        

1940   1942    12  Vuijst, Gerrit (opa van Paul Vuijst)   Ä
Gansoordstraat 14 ?

Jaar  Verp. Huis
1785   19   (326)  Paulus Guykingh

1795   19   (326)  Cornelis de Wolff jr.

Jaar Kad. Huis
1806      (326)  Cornelis de Wolff

Ä
Gansoordstraat 14
Ã
Jaar  Verp. Huis
1785   18  (326)   Jacobus Kok

1785   18  (326)   Hendrik Ormel

1796   18   (326)  Jan Bolten sr.
Ä
Jaar Kad. Huis
1806 (494)   326 Jan Bolten sr.        huis en erf

1808 (494)   326  ledig

1810 (494)   312  onbewoond                                        

1811 (494)   326  onbewoond       huis en erf  gesloopt in 1816
Ä
1832  494   326  Wed. Willem de Haan     huis en tuin     ????Ä
1839  494   326  Dirk van der Vuurst 33 jaar  veehouder


1880 1196   326  P. Dannenburg          1e Luit.

1890 1196                
1900              


1900  1196  480  Joh. Essen   Kleermaker
1910             H. Kleijn
                  J.D. Lier  1e Luit. Inf.
                  A. Sanders

1915  1196    480  J. Essen   Kleermaker
              480  J.D. Lier 1e Luit Inf.  
1921  1415     14  Wed. J. Essen
1940               Gebr. C. Hellinghuizen
                   H.C. Meijer
                   Mej. S.H. Storm
                   J. Wesseling
                   W. Hoogstrate
                   P. van Dijk
                   Mej. C.J. Huijskens
                   A. Felkens
                   A. Spruit
                   H. Essen  
Gansoordstraat 16
Ô
Jaar  Verp. Huis


Ä
Jaar  Kad.  Huis
1806  (495)  326       Jan Bolten sr.        huis

Ô
1808  (495) 326  ledig       Ä
1810 (495)        erf ?  Ä
1811 (495)        erf ?           huis         gesloopt in 1816
Ä
1832  495   326  Wed. Willem de Haan     erf             ??????

1880  495   326a  F. Buijs v.h. Zandpad
                  Wed. Holland bij Krijnen
Ä
1900   857     481  J.F. Uijtenboogaard   Bakker
Ô
t/m                 E.H.J. Nusselder      1e Luit. Inf.Ä
                    W.F.H. Zegers
1910                Jhr. G.M.M.M. Alting©van Geusan ( officier ?)
                    J. de Lange
                    J.P.C. van Wachem
                    J.W. Lugt
                    G.A.J. MatsarÀ)
                    H.J. Hanskamp (militair schoenmaker ?)

1915  (857)   481   J.F. Uijtenboogaard   Bakker
1915                E.H.J. Nusselder      1e Luit. Inf.
Ä
1917 (1416)     18   (16) Uijtenboogaart, J.F.      Bakker
Ä
Jaar  Kad.   Huis  
1940   nr.   nr.    
t/m   1416    16   Willemsen, J
1921               Uijttenboogaard          
                   Slemmer, A.E.
                   Rijk de, A. Jzn
                   Gordijn, N
                   Spruijt,  A.
                   Pater, H.G.
                   Scheper, H.
                   Maasen, T Ô
                   Cools, J.J.M.O.  
                   Klein, J.
                   Gooijer de, W.
                   Versteeg, A.G. wed.
                   Schuit, P.H.
                   Brands, D.
                   Ketelaar, L.J. wed.
                   Heuvel v/d. C.
                   Berg v/d, J.J.

1940               Bak, J.J.
Ä
2000  1416  16   Schaftenaar, HÄ
Gansoordstraat  18
Ô
Jaar  Verp. Huis
1785   17   (327)  Meijer Elias

1796   17   (327)  Meijer Elias de Jonge

1805   17   (327)  Levie Jacob

Jaar  Kad.   Huis
1806 (496)   327  Levie Jacob       huis en erf Ä
1806 (497)        Levie Jacob       huis
1808 (496)   327  Levie Jacob
                  5 kinderen van L. Jacob
                  Eva Abrahams       dienstbode
1810 (496)   313 Levie Jacob (van Amerongen?) 35 j                
                  Hartog Meijer                17 j  

1811 (496)   327 Levie Jacob (van Amerongen?) * 1776  KoopmanÄ
1829  496    327 Gerrit Hulscher 41 jaar veehouder

1832 496    327 Gerrit Hulscher         huis  
1832 497    327 Gerrit Hulscher         huis en tuin

1849  496   327 Gerrit Hulscher 61 jaar veehouder    
      497                      * 1788, + 1852


1880 855    327 J. Mulder
                P.N.J.M. Mulder

1890 855    482  
1900


1900  855    482
Ô
1910    Ä
1915  855   482  C. de Wit             GroenteventerÄ
1917 (1952)  20  Wit de, Cornelis      GroentenhandelÄ
1940 1952    18  Wit de, Cornelis
Ô
                 Wed. Hermien de Wit©Mulder      
     
Gansoordstraat 20 Zelfde plek, ander huis.
Jaar  Verp. Huis

1785   16   (328) Hendrik Poolman

1804   16   (328) Elbert Poolman

1806 (498)   328  Elbert Poolman

1808 (498)   328  Elbert Poolman
                  3 kinderen van E. PoolmanÄ
1810  (498)  314  Elbert Poolman             40 jaar

1811 (498)   328  Elbert Poolman              * 1771  Werkman
1832  498   328   Elbert Poolman          huis en tuin

1880  854   327a  M. Rebel
                  Maj. Heissius
Gansoordstraat
1915         484   J.W.  Wijngaard    Sigarenmaker

1880  591    328   Jac. v.d. Berg
                   G. Brouwer  


Gansoordstaat
1915         485   Nieuwendaal       Kwekersknecht

Gansoordstraat 24a, 24b, 26, 28


Jaar  Verp. Huis
1785   15   (329) 'Een huis aan het Diaconiehuis getrokken' REMISIE

1785   14   (329 ) Diaconiehuis                            REMISIE

Jaar  Kad.  Huis
1806 (499)   329  Geref. Diaconie

1808 (499)   329  Gijsbert de Jong  Ä
1810 (498)   315  Diaconie armhuis
1810 (499)        Geref. Diaconie
1832 498   329  't Rijk                 infermerie
1832 500        't Rijk                 moestuin

1880  645   329   Kloek                  infermerie


1915      geen     T.J.N. Douwes  Administrateur Mil. Hospitaal

1915      geen     J.F. van den Hoonaart, Hospitaalbediende Mil. Hospitaal

1940                Radix
1972         26    Biegstraten, adjudant Ä
Gansoordstraat 29


1900  472  389 C.J. Beleur

1910


1915  472       C.J. Beleur winkelier in kruidenierswaren

Gansoordstraat 31
1900 470   389  Jan de Gooijer
1910            S.J. Jansen

Gansoordstraat   / hoek Marktstraat
1900 453   393  M.A.J. Leenmans
1910

1910

Gansoordstr
1915      520  J.W. de Roos serg. Vest. Art.

Gansoordstraat
1915       525       J.M. Schouten z. ber.

Gansoordstraat
1915    528   sasburg-Hirschmann z. ber.
Brand ontstaan in de Korte Markšstraat, die oversloeg naar drie
percelen in de Gansoordstraat. Aldaar gingen een boerderij,
een kolenschuur en een varkensschuur in vlammen op.

Raadhuisstraat  ca. 1930.Ä
 (voorheen Korte Markstraat)

Van links naar rechts:
           Polder               Kruidenierswinkel
           Vuijst               Kolenschuur
Gerrit     Eijpe
Tijmen     Krijnen              Voormalige boerderij met puntgevel
Bertha de Gooijer               Boerderij van haar vader Hein de Gooijer
Duivensteeg

De boerderij Gansoordstraat 15 van Lambert Harmensz Krijnen en Aaltje Willemsdr. de Gooijer. In 1904 is de oude boerderij afgebrand. Aaltje liet de boerderij herbouwen, waarvan het woonhuis nog bestaat. Het laatste veehou­dersbedrijf hier was van Willem de Rijk. De stal¬len zijn in de jaren
tachtig afgebroken.

De weduwe Aaltje Krijnen-de Gooijer met haar gezin.
Zij was de jongste zuster van Jan en Hein Willemsz de Gooijer, die in
hetzelfde huizenblok een boerderij bezaten. De echtgenoot van Aaltje,
Lambert Krijnen, was een broer van Klaasje de Gooijer©Krijnen. Zij woonde
inn de boerderij Gansoordstraat 31/Pijlstraat 12. Lambert overleed jong
door een ongeval tijdens de hooibouw. Aaltje overleed in 1917 door een val
van de keldertrap.


GANSOORDSTRAAT  17 T/M 27
Op 24 oktober 1886 schonken Joseph Teixeira de Mattos, Henrique de Castro,
David Henriques de Castro Mzn. en Hanna Henri¬ques de Castro de synagoge
plus een kapitaal van f 10.000.© aan de Nederlands Isralitische gemeente.
Uit dit kapitaal werd de bouw bekostigd van zes huizen aan de Gansoordstraat, de nummers 17 t/m 27.
De woningen Gansoordstraat nrs. 17 t/m 27 zijn op 1 oktober 1964 door de
Joodse Gemeente te Bussum verkocht aan (mijn neef) J.F.M. Marquenie,
adjunct directeur van de Chemische Fabriek Naarden. Het zelfde uur is
Gansoordstraat  27 (G 1253) doorverkocht aan (mij) Frans de Gooijer,
tekenaar constructeur, wonende te Naarden Bussummerstr. 29.


De Wijde Marktstraat
 omstreeks 1910
(thans Raadhuisstraat)


Rechts op de voorgrond, naast de Dui­vensteeg, de boerderij van Hein Willemsz de Gooijer.

Daarnaast de boerderij van Tijmen Harmensz Krijnen, die hij had overge­nomen van zijn vader Harmen Lambertsz Krijnen. Deze boerderij liep door naar de Gansoordstraat, waar het erf en de inrit gelegen was.

Achter 'De Dikke Boom' het logement van Jan Dekker, met de bijnaam 'De  Luis aan de Ketting'

Links het huis van de gemeentearbeider E. Rookhuizen met de bijnaam
'Eppie Houten Bommerd'. Eppie was zwak begaafd. Hij liep jarenlang mee
met de Vierdaagse in Nijmegen. Na de volbrachte wandeltocht werd hij fees­telijk ingehaald.

Gansoordstr. 27 en 29 in 1956.
Het huis met het kruidenierswinkeltje van Cornelis Beleur wordt gesloopt. Tijdens WO II
stond voor zijn raam nog steeds een pot met ongepelde pinda's,
voor de toenmalige jeugd iets aparts.


Gansoordstr. 27 en 29 in 1966.
Nr. 29 is in 1956 gebouwd.
 Het poortje van nr. 27 is gesloopt en de šsteeg versmald. Op de
achtergrond de juist gerestaureerde boerderij Gansoordstr.
31 / Pijlšstraat.12.

'Vergane glorie' oftewel winkeltjes uit de jaren dertig in de
Vesting (1) De Omroeper jan . 1995 jrg. 8 nr. 1
[A.C. Slinger]

In de Gansoordstraat waren 5 winkeltjes. Klaas Verhoef deed op
nr. 2 in chocolade en suikerwerken. Later in de jaren dertig
was hier de winkel van Jamin en vervolgens de planten en
bloemenzaak van Jaap van Nigtevecht.

Op nummer 18 was de aardappelen- en groentewinkel van Cornelis
de Wit, die buiten de Vesting zijn eigen groentekwekerij had.
Bij het betreden van de winkel veroorzaakte een reusachtige
koperen bel een hels kabaal. Dat moest ook want mevrouw
 Hermien de Wit-Mulder was zo doof als een kerkdeur. (Hermien de
Wit -Mulder was een zus van Johanna Post-Mulder. Johanna was
de op 32©jarige leeftijd gestorven moeder van Marie de Gooijer-Post, die in de boerderij in de Bussummerstraat woonde.)

Op de hoek met de Pijlstraat, nummer 30, had Piet Eijpe Sr.
een sigarenmakerij annex winkeltje. Hij voeder het sigarenmerk
'Het Raadhuis', waarbij het Naardense Stadhuis op het sigaren­bandje en het groene doosje stond afgebeeld.
Kruideniers- en koloniale waren kon men kopen op nummer 42,
alwaar de winkel van Joh. Zwaan was. de dochter van Zwaan, een
mogooltje luyisterend naar de naam Doortje, had de vervelende
eigenschap de klanten te knijpen.
Op de plek van nummer 29, nu een huis uit 1956, stond ooit de
kruidenierswinkel van 'Knelis Bleur' (red.. Cornelis Berleur)
Het was een kleine bedompt zaakje. Voor de etalage hingen
blauwe rolgordijnen met aan de onderkant pluche bolletjes.
Meestal waren ze nog net voor de helft gesloten. Men kon dan
nog net de voor de helft met doppinda's gevulde stopflessen
zien met het bordje 'Vers gebrande pinda's'. Dat branden zou
weleens in de tijd van de eerste Wereldoorlog gebeurd kunnen
zijn, want die dingen waren ontzettend taai en zagen er bruin
uit. Knelis gaf ze weleens weg aan kinderen. Ik heb het winkeltje nooit zien functioneren, maar tot in de jaren vijftig bleef de etalage onveranderd.Raadhuisstraat
Broodbakker Ben van Rooijen had zijn bedrijf op nummer 22. Tot
ver na de Tweede Wereldoorlog werden daar de bakovens nog met
'mot' gestookt; een mengsel van houtkrullen en takkenbossen
dat het lekkerste brood gaf.


Huizenblok  Naarden omstreeks 1900 sectie G:
Korte Marktstraat -  Wijde Marktstraat -- Duivensteeg  -
Gansoordstraat - Korte Pijlsteeg.

G 464         Timmerwerkplaats van M. Hietberg.

G 695         Bakkerij Van Rooijen

G 461 / 462   Portugese Synagoge  

G 455         Boerderij van Harmen Lambertsz Krijnen en Emmetje Dekker. (ouders van Kee, Klaasje, Lambert    en Tijmen Krijnen) Het erf en de inrit van de  
              boerderij lag aan de Gansoordstraat.    

G 454         Boerderij van Hein Willemsz de Gooijer en Kee  
              Harmensdr. Krijnen. 'Hein de Bullenboer' was  
              Meentbeabte en stierhouder.

G 475         'Het Tuintje van De Roeper' (Dit overtuintje van   de notaris was gehuurd van Harmen Lambertzn.  Krijnen.)

G 473 / 474   Boerderij van Lambert Harmensz Krijnen en Aaltje
              de Gooijer. In 1904 afgebrand en herbouwd

G 470         Boerderij hoek Gansdoordstraat / Korte Pijlsteeg
              van Jan Willemsz de Gooijer + 1924 en Klaasje  
              Krijnen + 1956.

G 471        Inrit, erf en bleekveld van de boerderij van Jan
             Willemsz de Gooijer.


----------------------------------------------------
GESCHIEDENIS VAN GOOILAND EN DE ERFGOOIERS 

F.J.J. de Gooijer